Analyse

Endring i modellporteføljen

Publisert 10.10.2017

Investtech har gjennom snart 17 år oppdatert ukentlig oppdatert en modellportefølje bestående av aksjer fra Københavnbørsen, og siden oppstarten i februar 2001, har Investtechs modellportefølje gitt en meravkastning på over 1 400 prosentpoeng i forhold til referanseindeksen. Så langt i år er modellporteføljen opp 20,7 prosent, mens referanseindeksen, OMX C20 Cap, er opp 16,1 prosent.

Den danske modellporteføljen oppdateres hver tirsdag morgen, og i uke 41 gjorde vi én utskifting i porteføljen.

 

Dong Energy AS (DENERG.CO) Seneste slutkurs: 377.30

Dong Energy har brutt opp fra en stigende trend. Bruddet åpner for en enda sterkere stigningstakt, og det ligger ikke motstand på oppsiden. Høy RSI-verdi viser at momentumet i aksjen er sterkt, og dette forsterker aksjen ytterligere på kort sikt. Dong Energy fremstår dermed som en spennende aksje som kan stige videre, og ble på bakgrunn av dette tatt inn i modellporteføjen.

 

Chr. Hansen Holding (CHR.CO) Seneste slutkurs: 533.00

Aksjen som ble tatt ut av modellporteføljen, er Chr. Hansen Holding. Selv om aksjen ligger innenfor en stigende trendkanal, noe som indikerer videre oppgang, er det også flere negative forhold i aksjen. Negativ volumbalanse vitner om aggressive selgere og passive kjøpere. Dette, sammen ned lav og fallende RSI-verdi, svekker aksjen. Aksjen har også reagert ned etter å ha testet motstanden ved 560 kroner. Samlet sett anser vi aksjen som svakt positiv, men skulle kursen bryte over 560 kroner, helst på økende volum, vil det være et positivt signal. Aksjen vil da igjen være en god kandidat til modellporteføljen. Investtechs datamaskiner oppdaterer analysene daglig, slik at du hver dag kan se hvordan aksjene ligger i forhold til de aktuelle nivåene.

 

Alm. Brand A/S (ALMB.CO) Seneste slutkurs: 62.50

Mye av strategien til modellporteføljen går ut på å beholde en aksje så lenge den er teknisk positiv. En aksje kan derfor ligge inne i porteføljen over lang tid, og det kan i perioder være få endringer i porteføljen. Den aksjen som nå har vært lengst inne i modellporteføljen, er Alm. Brand, som ble tatt inn den 20. februar i år. Alm. Brand ligger innenfor en stigende trend, og har dannet en rektangelformasjon. Det ligger riktignok motstand ved 63 kroner, men det er også støtte i overkant av 59 kroner. Positiv volumbalanse og stigende RSI-verdi bekrefter det positive trendbildet, og gjør at aksjen får bli i porteføljen nok en uke. Skulle kursen bryte over 63 kroner, vil det være et kjøpssignal, men brudd under støtten ved 59 kroner, vil utløse et salgssignal. Det siste vil mest sannsynlig medføre at aksjen tas ut av porteføljen.

 

 

Analysene er basert på lukkekurser fra mandag 9. oktober 2017 og er skrevet for publisering på Børsen.dk.

Skrevet af

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nu